Сеапхантом Сингуларити

Чланци: Тхе Теорије

Сеапхантом Сингуларити

Библиотека

У математици, сингуларност је у општем тачки на којој се дати објекат математички није дефинисан, или тачка изузетном сету где не успева да буде добро понашао на неки посебан начин.

Многе теорије у физици имају математичке сингуларности једне или друге врсте.

Једначине за ове физичке теорије предвиђају да лопта масе неког количине постаје бесконачна или повећава без лимита.

Сеапхантом Сингуларити односи се на концепт да, као један од водећих светских масовно реметилачких технологијама, Сеапхантом ће створити парадигме ефекте који ће на сличан начин повећати без ограничења.

Појединачност