Сеамлесс транспорт: УН Хабитат

Иновације: ИТФ / УН-ХАБИТАТ

Изјава Андре Дзикус

Лидер

УН-ХАБИТАТ-а

Урбан Мобилити Јединица