Утицај: Фаст Ферриес

Пројекције: Фаст Ферриес

Утицај на Фаст Ферри тржишту

Потенцијални годишњег нето прихода од тржишног учешћа

ФАСТ ФЕРРИ: Пројектовани ТРЖИШТЕ ПРЕГЛЕД
 
 
Тржишно учешћеПутнициПловилаПриход @ КСНУМКС / пакРасходНето приход
КСНУМКС% ВО ПенетрацијаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
КСНУМКС% ВО ПенетрацијаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
КСНУМКС% ВО ПенетрацијаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС

Пројектовани Биланс успеха

ФАСТ ФЕРРИ: Пројектовани БИЛАНС УСПЕХА
 
 
 
# Од бродова Активирани3383КСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Тржишно учешће100%100%100%100%100%
Ир КСНУМКСИр КСНУМКСИр КСНУМКСИр КСНУМКСИр КСНУМКС
ПродајниКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Оперативни трошкови-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Бруто маржаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Депрецијација-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Г &-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Приходи од каматаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Расходи по основу камата-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Неопорезованог приходаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Порез на добит-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Нето приходКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
ДепрецијацијаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Приходи од камата-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Расходи по основу каматаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Порез на добитКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Нето приходКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС

Пројектовани биланс стања

ФАСТ ФЕРРИ: Пројектовани БИЛАНС СТАЊА
 
 
 
 
 
Ир КСНУМКСИр КСНУМКСИр КСНУМКСИр КСНУМКСИр КСНУМКС
ИМОВИНА
Обртна имовина
Провера / ШтедњаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
ПотраживањаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
ИнвентарКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Остала обртна имовинаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Укупно текућа средстваКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Стална имовина
трошакКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Ацц'д депр-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Нето основна средстваКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
УКУПНА АКТИВАКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛ
Пасива
Тренутни Обавезе
Обавезе према добављачимаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Остале краткорочне обавезеКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Укупно текуће обавезеКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Дугорочне обавезеКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Укупне обавезеКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Правичност
Заједнички берзаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
ДОДАТНЕ Плаћени у капиталуКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Нераспоређена добитКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Укупан капиталКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
УКУПНО ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС

Пројектовани новчани ток

ФАСТ ФЕРРИ: Пројектовани ГОТОВИНЕ
 
 
 
 
Ир КСНУМКСИр КСНУМКСИр КСНУМКСИр КСНУМКСИр КСНУМКС
ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ
Нето приходКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Корекције се помире нето приходу
на нето прилив операција:
Промена:
Потраживања-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Обавезе према добављачимаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Остала обртна имовина-КСНУМКС----
ДепрецијацијаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Инвентар-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Остале обавезеКСНУМКС----
Нето прилив готовине из пословних активностиКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
Опрема-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Нето прилив готовине из активности инвестирања-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ
ДОО ПозајмицеКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
ДОО Паидовнс-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС-КСНУМКС
Капитал ПрилозиКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС--
Исплате дивиденди-----
Нето прилив готовине из активности финансирањаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Нето готовина повећање за периодКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Готовина на почетку периода-КСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС
Готовина на крају периодаКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКСКСНУМКС

резиме